Objednávanie

Od 1.2.2020 sa mení spôsob rezervácie pravidelných termínov. Budete mať k dispozícii službu on-line rezervácie hipony.reenio.sk.

Táto služba je určená hlavne:
klientom s pravidelným termínom (k tomu sa viaže i zmena spôsobu platenia min. 4 predplatené terapie mesačne – viď nižšie), ktorí sa môžu zaregistrovať a potvrdiť / prihlásiť / odhlásiť svoj dohodnutý termín maximálne mesiac dopredu a minimálne 24 hod dopredu.

Postup je jednoduchý

1. kliknete na tlačítko na objednávanie na našej stránke www.hipony.sk alebo vypíšete link https://hipony.reenio.sk/sk/ do vyhľadávača
2. vyberiete si deň, zobrazí sa Vám časové rozmedzie
3. vyberiete časové rozmedzie a následne hodinu a vyplníte formulár. Ideálne je ak sa najprv zaregistrujete, budete mať formulár predvyplnený. Prosím uvádzajte e-mailovu adresu, ktorú bežne používate, v prípade zmien Vám môže byť doručený info mail.


Chcem sa objednať...Spôsob platby

  Pre klientov, ktorí majú záujem o pravidelný termín je určený mesačný paušál 4T (4 terapie mesačne), 8T (8 terapií mesačne) alebo individálny podľa dohody. Platiť sa bude vždy začiatkom mesiaca – zvolený mesačný paušál prevodom na účet

  Č.účtu vo forme IBAN: SK45 1100 0000 0026 2270 9750

  V prípade odhlásenia termínu sa suma terapie nevracia, klient si môže terapiu nahradiť v inom termíne počas nasledujúceho mesiaca. Suma za neodhlásenú terapiu sa nevracia, v prípade že terapia nebola odhlásená, pokladá sa za uskutočnenú.

  Pre klientov s nepravidelným termínom, nových klientov, prípadne individuálne zmeny ostáva naďalej možnosť telefonického objednania na telefónnom čísle +421 903 828 181.